Mapa weba    HR  |  EN


Novosti


Objavljen Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka u akvakulturi

Pravilnikom su propisani oblik i sadržaj obrazaca za dostavu statističkih podataka o akvakulturi, način ispunjavanja i dostave očevidnika i izvještaja te način dostave podataka o bijegu organizama

Više >>
 
Objavljen Pravilnik o priznavanju organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

Pravilnikom se preciznije definira pravni oblik organizacije, postupak i uvjeti priznavanja organizacija kao i njihovo djelovanje

Više >>
 
Završna konferencija projekta PRIZEFISH, inovacije u ribarstvu

Glavni cilj projekta koji je financiran sredstvima iz fondova EU, uvođenje je inovativnih rješenja u ribarstvu uz dugoročnu ekološku, društvenu i ekonomsku održivost

Više >>
 
Novi autorizacijski ciklus za ribolov malim plivaricama

U Narodnim novinama broj 110/2021 od 13. listopada 2021. godine objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom.

Više >>
 
Korisnicima mOčevidnika i mIzvješća omogućen pregled izvještaja o svojem ulovu i prodaji s plovila te ulovnih dokumenata

Izvještaji i ulovni dokumenti mogu se pregledati na Mobilnom portalu na web adresi mobile.ribarstvo.hr/mvcportal/

Više >>